Andel förtidspensionärer, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 721 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.