Andel företagare, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 709 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.