Förvärvsfrekvens, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 11 677 människor (2019). Landarealen är 683 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.