Sysselsättningsgrad, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 771 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.