Skattesats, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 668 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sävsjö kommun till 33,68 procent, vilket var den 131:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.