Befolkningsökning, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 771 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Sävsjö kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.