Befolkningsökning, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 721 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sävsjö kommun nära genomsnittet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.