Kommunens kostnader, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 63:e högsta i landet med 67 437 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.