Kommunens skatteintäkter, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 959 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.