Anställda i kommunen, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare. Värdet för anställda i länet är det 65:e högsta i landet med 2 665 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.