Nyföretagande, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 944 invånare. Värdet för nyföretagande är det fjärde lägsta i landet med 6,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.