Andel företagare, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 944 invånare. Värdet för andel företagare är det 55:e lägsta i landet med 5,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.