Andel företagare, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 31 538 människor (2019). Landarealen är 935 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.