Förvärvsfrekvens, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 31 477 människor (2018). Landarealen är 935 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.