Andel högutbildade, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 31 477 människor (2018). Landarealen är 935 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.