Andel högutbildade, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.