Skattesats, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 648 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Nässjö kommun till 34,30 procent, vilket var den 41:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.