Befolkningsökning, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Nässjö kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.