Medelålder, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare. Värdet för medelålder är det 74:e lägsta i landet med 41,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.