Invånare i kommunen, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 84:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.