Invånare i kommunen, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 31 538 människor (2019). Landarealen är 935 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.