Invånare i kommunen, Nässjö

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 782 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.