Kommunens kostnader, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 75:e lägsta i landet med 61 252 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.