Kommunens skatteintäkter, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 060 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.