Anställda i kommunen, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare. Värdet för anställda i länet är det 28:e lägsta i landet med 502 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.