Andel förtidspensionärer, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.