Andel förtidspensionärer, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 7 324 människor (2018). Landarealen är 202 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.