Nyföretagande, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare. Värdet för nyföretagande är det 70:e högsta i landet med 12,2 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.