Andel företagare, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare. Värdet för andel företagare är det 76:e lägsta i landet med 5,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.