Förvärvsfrekvens, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 25:e högsta i landet med 84,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.