Andel högutbildade, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 430 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.