Befolkningsökning, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 385 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Mullsjö kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.