Befolkningsökning, Mullsjö

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Mullsjö kommun den 51:a högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.