Kommunens kostnader, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 45:e lägsta i landet med 59 162 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.