Kommunens kostnader, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 142 427 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 61:a lägsta i landet med 56 487 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.