Kommunens kostnader, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 47:e lägsta i landet med 56 633 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.