Kommunens skatteintäkter, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 146 161 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 70:e högsta i landet med 52 266 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.