Anställda i kommunen, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. Värdet för anställda i länet är det sjätte högsta i landet med 10 988 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.