Största privata arbetsgivare, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. HUSQVARNA AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 1 825 anställda (nov 2020) den 24:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.