Största privata arbetsgivare, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare. Husqvarna AB är största privata arbetsgivare och med 1 925 anställda (år 2022) den 22:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.