Andel förtidspensionärer, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.