Andel företagare, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 141 081 människor (2019). Landarealen är 1 489 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.