Andel företagare, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 146 161 invånare. Värdet för andel företagare är det 29:e lägsta i landet med 7,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.