Andel företagare, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare. Värdet för andel företagare är det 29:e lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.