Andel företagare, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. Värdet för andel företagare är det 30:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.