Förvärvsfrekvens, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 141 081 människor (2019). Landarealen är 1 489 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.