Andel högutbildade, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 141 081 människor (2019). Landarealen är 1 489 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.