Andel högutbildade, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 39:e högsta i landet med 29,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.