Skattesats, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Jönköpings kommun till 33,40 procent, vilket var den 141:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.