Befolkningsökning, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Jönköpings kommun den 54:e högsta i landet med 2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.