Befolkningsökning, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Jönköpings kommun den 56:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.