Befolkningsökning, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 142 427 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Jönköpings kommun den 53:e högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.