Medelålder, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. Värdet för medelålder är det 41:a lägsta i landet med 40,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.