Medelålder, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 142 427 invånare. Värdet för medelålder är det 42:a lägsta i landet med 40,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.