Invånare i kommunen, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 146 161 invånare. Antalet invånare i kommunen är det nionde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.