Invånare i kommunen, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 139 222 människor (2018). Landarealen är 1 489 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.