Invånare i kommunen, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.