Invånare i kommunen, Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare. Antalet invånare i kommunen är det tionde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.