Kommunens kostnader, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 128 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 57:e lägsta i landet med 60 050 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.