Kommunens skatteintäkter, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 128 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 415 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.