Kommunens skatteintäkter, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 810 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 364 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.