Andel förtidspensionärer, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 12 140 människor (2018). Landarealen är 330 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.