Andel förtidspensionärer, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 128 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 53:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.