Andel företagare, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 128 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 8,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.